โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

โรคหัวใจขาดเลือด ภัยร้ายใกล้ตัว

ฝ่ายการตลาด | 27 กันยายน 2565 เวลา 11:01

“1 ใน 4 อันดับแรก ที่ทำคนไทยเสียชีวิตมากที่สุดในปัจจุบันเกิดจากโรคหัวใจขาดเลือด ซึ่งเป็นโรคสามารถลดปัจจัยเสี่ยงได้ไม่ยาก”

โรคหัวใจขาดเลือด คือ ภาวะที่หลอดเลือดหัวใจตีบแคบลงหรืออุดตันทำให้มีเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอต่อความต้องการของหัวใจซึ่งจะนำไปสู่การเสียชีวิตกะทันหันได้

ปัจจัยที่เสี่ยงสำคัญต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดที่สามารถแก้ไขได้ ได้แก่

  1. โรคเบาหวาน
  2. โรคความดันโลหิตสูง
  3. โรคไขมันในเลือดสูง
  4. การทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์และมีไขมันสูง
  5. การสูบบุหรี่
  6. การขาดการออกกำลังกาย
  7. ภาวะน้ำหนักตัวเกินหรืออ้วน

อาการที่ทำให้สงสัยโรคหัวใจขาดเลือดได้แก่ อาการเจ็บแน่นหน้าอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการที่มีลักษณะเหมือนถูกกดทับหรือเจ็บร้าวไปกราม แขนหรือหัวไหล่, อาการเหนื่อยง่ายกว่าปกติหากมีอาการเหล่านี้ควรพบแพทย์เพื่อตรวจโรคหัวใจขาดเลือดโดยทันที

การป้องกันโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเราสามารถทำได้โดยเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำ โดยการพบแพทย์ วัดความดันโลหิต เพื่อคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูงตรวจผลเลือดเพื่อคัดกรองภาวะน้ำตาลและไขมันในเลือดสูงตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ หรือการวิ่งสายพานในคนที่มีความเสี่ยงสูงหรือสงสัยโรคหัวใจขาดเลือดและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด ได้แก่ รับประทานอาหารจำพวกผัก และผลไม้เพิ่มขึ้น ลดอาหารหวาน อาหารเค็มลงประมาณครึ่งหนึ่ง ลดของมันของทอด พยายามหลีกเลี่ยงไขมันตัวร้ายหรือที่เรียกว่าไขมันชนิดทรานซ์ เช่น น้ำมันทอดซ้ำ มาการีน วิปครีม เนยขาว ครีมเทียม เป็นต้น, ออกกำลังกายเป็นประจำ อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์, ไม่สูบบุหรี่, ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ เพียงเท่านี้ก็สามารถทำให้สุขภาพดีห่างไกลโรคหัวใจขาดเลือดได้แล้ว