โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี ให้บริการดูแลด้านสุขภาพอนามัย โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์

ฝ่ายการตลาด | 5 มิถุนายน 2567 เวลา 15:04

✨🔰 𝐓𝐡𝐨𝐧𝐛𝐮𝐫𝐢 𝐑𝐚𝐣𝐲𝐢𝐧𝐝𝐞𝐞 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐝 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 🔰 ✨

วันที่ 5 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี 
โดย… 
นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี
ร่วมเฝ้าสังเกตการณ์ การให้บริการดูแลด้านสุขภาพอนามัย แก่ นักเรียน คุณครู และบุคลากรของโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์

        ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ ที่ไว้วางใจ โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี ให้บริการดูแลด้านสุขภาพอนามัย แก่ นักเรียน คุณครู และบุคลากรของโรงเรียนโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 

 ⛑ "เพราะความปลอดภัย คือสิ่งที่เราใส่ใจสูงสุด" ⛑ 


#THONBURIRAJYINDEE #ธนบุรีราษฎร์ยินดี
#PSUWIT #มอ.วิทยานุสรณ์