โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

THONBURI RAJYINDEE SCHOOL CLINIC 🏥✨ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 

ฝ่ายการตลาด | 5 มิถุนายน 2567 เวลา 15:00

✨🏫 THONBURI RAJYINDEE SCHOOL CLINIC 🏥✨

วันที่ 4 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี 
โดย… 
นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

✨ร่วมส่งมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 2,000 ชิ้น ✨
เพื่อป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคระบบทางเดินหายใจ


📍 แก่ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 

ได้รับเกียรติจาก
▪️ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี     อธิการิณีและผู้รับใบอนุญาตรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

▪️ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน     รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการปฐมวัย

▪️ซิสเตอร์พรพิมล อ่อนไถล     ผู้ช่วยฝ่ายบริหารจัดการ

เป็นผู้รับมอบ


    ทั้งนี้  ขอขอบพระคุณโรงเรียนธิดานุเคาะห์ ที่ไว้วางใจโรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี ให้บริการดูแลด้านสุขภาพอนามัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเฝ้าสังเกตอาการเบื้องต้นก่อนจะส่งตัวกลับบ้านหรือส่งไปรักษาตัวในสถานพยาบาลต่อไป แก่นักเรียน คุณครู และบุคลากร ของโรงเรียนธิดานุเคราะห์ 


 ⛑ "เพราะความปลอดภัย คือสิ่งที่เราใส่ใจสูงสุด" ⛑ 


#THONBURIRAJYINDEE #ธนบุรีราษฎร์ยินดี
#THIDANUKHROSCHOOL 
#ธิดานุเคราะห์