โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

ต้อนรับ คณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา เข้าตรวจมาตรฐานคุณภาพบริการในสถานพยาบาลประจำปี 2567

ฝ่ายการตลาด | 5 มิถุนายน 2567 เวลา 14:55

วันที่​ 27   พฤษภาคม​ 2567      

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี ยินดีต้อนรับ คณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา
เข้าตรวจมาตรฐานคุณภาพบริการในสถานพยาบาลประจำปี 2567

นำทีมโดย
พญ.วิชชุดา ดอนสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่


นำทีมต้อนรับโดย…
📍นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ     ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

📍นายแพทย์ศิริชัย พรหมอินทร์     ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

📍 นายปเวธ คุปตะสิน      ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน   
      พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล 

    โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพและความปลอดภัย

#THONBURIRAJYINDEE #ธนบุรีราษฎร์ยินดี.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
แผนกการตลาด 
☎️ โทร. 074-200210

.