โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

“ LICA MOVE TO SOUTH “ #SUCCESSOR2567

ฝ่ายการตลาด | 5 มิถุนายน 2567 เวลา 14:34

✨ ธนบุรีราษฎร์ยินดี สุขภาพดี พลังบวก✨

วันที่ 26 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

ร่วมงาน ✨“ LICA MOVE TO SOUTH “✨ #SUCCESSOR2567

พร้อมกิจกรรม

❣️ บริการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการโดยนักกำหนดอาหาร คุณสริญญา ด่อล๊ะ นักกำหนดอาหารวิชาชีพ

แผนกโภชนาการ

❣️ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้คำปรึกษาสุขภาพ

❣️ จำหน่ายโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

❣️ กิจกรรมเพิ่มเพื่อนกับธนบุรีราษฎร์ยินดี

🐻 รับตุ๊กตาหมี ฟรี‼️

📍ณ ห้องหาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่

#LICA #LICAMOVETOSOUTH

#THONBURIRAJYINDEE #ธนบุรีราษฎร์ยินดี