โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี เข้าร่วมแสดงความยินดี 🎉 แก่ บาดหลวงรณชัย มัทวพันธุ์ ได้เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา

ฝ่ายการตลาด | 5 มิถุนายน 2567 เวลา 14:02

✨ธนบุรีราษฎร์ยินดี สุขภาพดีพลังบวก ✨

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

นำโดย

นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

เข้าร่วมแสดงความยินดี 🎉

แก่

บาดหลวงรณชัย มัทวพันธุ์

ได้เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา

ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี ร่วมพูดคุยปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพนักเรียน ในปีการศึกษา 2567-2568 และเตรียมพร้อมห้องพยาบาลประจำโรงเรียน เพื่อบริการดูแลด้านสุขภาพอนามัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนในปีการศึกษาต่อไป