โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ รอบที่ 2 ประจำปี 2567

ฝ่ายการตลาด | 5 มิถุนายน 2567 เวลา 13:53

1 คนให้ = หลายคนรับ 🩸

#รณรงค์บริจาคโลหิตทุก3เดือน

โดย…

โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 สงขลา

📆 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567

⏰ เวลา 09:00 - 12:00 น.

📍 ณ รถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ บริเวณหน้าโรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี

🖋️ตารางรับบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี ครั้งต่อไป

▪️ 23 สิงหาคม 2567

▪️ 22 พฤศจิกายน 2567