โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ แก่นักเรียน โรงเรียนคุณธรรมวิทยา

ฝ่ายการตลาด | 5 มิถุนายน 2567 เวลา 13:45

✨🔰 Rajyindee Child Protection 🔰 ✨

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

พี่ๆพยาบาล​ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี​ ให้ความรู้แก่น้องๆ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนคุณธรรมวิทยา ในหัวข้อ “ Heat Stroke 🥵ในรั้วโรงเรียน 🏫

เพื่อให้น้องๆรับมือได้อย่างถูกวิธี กรณีเจอเพื่อนที่มีอาการ Heat Stroke