โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร Basic Life Support & AED การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) @ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4

ฝ่ายการตลาด | 5 มิถุนายน 2567 เวลา 13:01

✨ ราษฎร์ยินดี สุขภาพดีพลังบวก ✨

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี ที่จัดอบรมให้ความรู้ 
“ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นคืนชีพ (CPR) การใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (AED) ” 

🎙️วิทยากรโดย… 
ทีมพยาบาลวิชาชีพ ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 🚑

📍แก่ บุคลากรสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 

📍 ณ อาคารที่พักนักกีฬา สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 


เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจกระบวนการต่างๆและรองรับเหตุกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 🚨

💪🏻 เพราะราษฎร์ยินดี อยากให้ทุกคนสุขภาพดี 💪🏻

.


#CPR #การช่วยฟื้นคืนชีพ
.
.