โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

" เซาเทิร์นฮาลาลเอ็กซ์โปและการท่องเที่ยว "  ( Southern Halal Expo &Tourism ) 

ฝ่ายการตลาด | 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:41

✨ ราษฎร์ยินดี สุขภาพดีพลังบวก ✨

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ร่วมพิธีเปิดงาน และสนับสนุนงาน " เซาเทิร์นฮาลาลเอ็กซ์โปและการท่องเที่ยว "      ( Southern Halal Expo &Tourism ) 

ได้รับเกียรติจาก
นายมาหะมะพีสกรี วาแม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
เป็นประธานในพิธี

กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 14 - 18 พฤษภาคม 2567 

📍ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา 

        เพื่อยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มนักท่อง
เที่ยวมุสลิมจากประเทศมาเลเชีย อินโดนีเชีย สิงคโปร์ บรูไน และตะวันออกกลาง ตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่วางเป้าหมายให้ไทยเป็น 1 ใน 5 จุดหมายปลายทาง สำหรับนักท่องเที่ยวมุสลิมภายในปี 2570
และส่งเสริมนโยบายซอฟเพาเวอร์ด้านอาหาร วัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย 


#อาหารฮาลาล #การท่องเที่ยว