โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 สงขลา บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 / 2567

ฝ่ายการตลาด | 5 มีนาคม 2567 เวลา 15:09

1 คนให้ = หลายคนรับ 🩸

📸ภาพบรรยากาศ กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์  

1 คนให้ = หลายคนรับ 🩸
#รณรงค์บริจาคโลหิตทุก3เดือน

โดย…
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 สงขลา

📆 วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567    เวลา 09:00 - 12:00 น. 

📍 ณ รถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ บริเวณหน้าโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 


🖋️ตารางรับบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ครั้งต่อไป

  • 23 กุมภาพันธ์ 2567
  • 24 พฤษภาคม 2567
  • 23 สิงหาคม 2567
  • 22 พฤศจิกายน 2567

📌 #ปักหมุดรอไว้เลย

🩸🅰️🅱️🆎🅾️🩸
#เพียงคุณเริ่ม
#เพิ่มโลหิต
#เพิ่มชีวิต