โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

🏃🏻‍♀️..Rajyindee Fit&Firm 2024..🏃🏻‍♂️

ฝ่ายการตลาด | 5 มีนาคม 2567 เวลา 14:21

เมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 

โดย…
นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

นำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และพนักงาน โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี เดิน-วิ่ง ออกกำลังกาย ณ อ่างเก็บน้ำรูปหัวใจ มอ.หาดใหญ่ 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ เนื่องจากรูปแบบการทำงานที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวและนั่งเป็นหลัก ทำให้พนักงานมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคติดต่อไม่เรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคอ้วน ความดันโลหิต โรคหัวใจ ฯลฯ ส่งผลทั้งต่อสุขภาพและการทำงาน 


โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ห่วงใย ใส่ใจ ปัญหาสุขภาพของพนักงานทุกคน 💕