โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ  เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกัน อัมพาต  ครั้งที่ ๙  เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสงขลา

ฝ่ายการตลาด | 30 ตุลาคม 2566 เวลา 10:56

✨ RYH Let’s Exercise สุขภาพดี กีฬาบวก

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 
นายแพทย์เจษฎา  จงไพบูลย์พัฒนะ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 
รองประธานกรรมการโครงการ

ร่วมกิจกรรม " โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ  เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกัน อัมพาต  ครั้งที่ ๙  เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสงขลา "
ภายใต้แนวคิด ✨“คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค”✨ ( No STROKE for all Thais by NEW GEN ) 

📌 ณ สวนสาธารณะ อบจ.สงขลา ริมทะเลหาดชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา

โดยได้รับเกียรติจาก
นายสมนึก  พรหมเขียว   ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
ประธานในพิธี 

นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา
กล่าวเปิดงาน


ทั้งนี้โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังนี้
▪️ สนับสนุนน้ำดื่ม 200 โหล 
▪️ สนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉิน Ambulance 🚨🚑
พร้อมเจ้าหน้าที่คอยให้การดูแลตลอดการแข่งขัน


⛑️ ทีม RYH MED Runner ร่วมวิ่งในขบวนคอยดูแลนักวิ่งในเส้นทาง 
นำโดย...

  • นพ.กิตติ  เรืองปาน ( หมอเบ็นซ์ )
  • พญ.อรวรรณ  ฟองแก้ว (หมอกล้วย)
  • ทีม RYH MED Runner


✨ พร้อมทีมกองเชียร์สร้างสีสัน และส่งกำลังใจให้พี่ๆนักวิ่ง ✨

เพราะราษฎร์ยินดี อยากให้ทุกคนสุขภาพดี