โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี เข้ารับการเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินก่อนการรับรองมาตรฐานบริการสุขภาพสากล AACI®️American Accreditation Commission International และการรับรองโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน AACI®️ Acute Stroke Care Services

ฝ่ายการตลาด | 20 กันยายน 2566 เวลา 15:48

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี พร้อมยกระดับสู่มาตรฐานสากล ✨


วันที่ 18 -19 กันยายน 2566 


โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี เข้ารับการเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินก่อนการรับรองมาตรฐานบริการสุขภาพสากล AACI®️American Accreditation Commission International และการรับรองโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน AACI®️ Acute Stroke Care Services 


ทีมเยี่ยมสำรวจของสถาบัน AACI®️American Accreditation Commission International นำโดย
นายแพทย์ สมพร คำผง
รองประธานกรรมการบริหาร AACI และประธานเจ้าหน้าที่บริหารภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก


ทีมผู้รับการเยี่ยมสำรวจ นำโดย 
นายแพทย์เจษฎา  จงไพบูลย์พัฒนะ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี


เภสัชกรหญิงรัชชนี  เสตสุบรรณ
ผู้อำนวยการสายบริหาร


นายปเวธ คุปตะสิน
ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน


ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมแพทย์ ทีมพยาบาล ทีมสหวิชาชีพ และบุคลากรทุกระดับ 


        เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพและรับรองมาตรฐานสู่การยอมรับในระดับสากล เติมเต็มคุณค่าในระบบนิเวศน์ของ medical travel ของไทยและเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย 
       ทั้งนี้ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี มีอายุครบ 36 ปีแล้ว ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เก่าแก่เคียงคู่คนหาดใหญ่ เป็นต้นแบบการพัฒนาและนำสู่การรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยตำนานโดยเฉพาะ ISO 9001 และ HA-Thailand  มาแล้วร่วม 2 ทศวรรษ ขอขอบคุณในความมุ่งมั่นของทีมงานคุณภาพที่ยังก้าวต่อไปไม่หยุดยั้งเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ

 


#AACI #Accreditation #HealthcareExcellence #QualityCare #PatientSafety #RajyindeeHospital 


🏥 𝐑𝐀𝐉𝐘𝐈𝐍𝐃𝐄𝐄 𝐇𝐎𝐒𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 🏥