โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

🏆 เฟื่องฟ้า เกมส์ 🏆 ครั้งที่ 38 ประจำปี 2566

ฝ่ายการตลาด | 20 กันยายน 2566 เวลา 10:32

✨🔰 Rajyindee Child Protection 🔰✨

วันที่ 25 สิงหาคม 2566

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ร่วมสนับสนุนพยาบาล พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน ( Emergency Ambulance ) 🚑 เพื่อให้การช่วยเหลือและทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีบาดเจ็บจากการแข่งขันกีฬา ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี 

🏆 เฟื่องฟ้า เกมส์ 🏆 ครั้งที่ 38 ประจำปี 2566

📌 ณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์