โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

รดน้ำขอพรสวัสดีปีใหม่ไทย @ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง

ฝ่ายการตลาด | 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:51

✨ราษฎร์ยินดี สุขภาพดี พลังบวก✨ วันที่ 19 เมษายน 2566

วันที่ 19 เมษายน 2566

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี นำโดย… นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี พร้อมคณะ ร่วมสืบสานประเพณีไทย เนื่องใน "วันสงกรานต์ ประจำปี2566"  เข้าสวัสดีปีใหม่ไทย รดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
แก่... นายสุรชัย บุญวรรโณ ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง (กยท.ข.ตล.) และคณะผู้บริหาร การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง

ณ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง