โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

"Business Networking" Penang Chinese Chamber of Commerce Young Entrepreneurs Section(PCCC YES) x Songkhla Chamber of Commerce

ฝ่ายการตลาด | 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:25

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ในเครือ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ได้รับเกียรติ จากหอการค้าจังหวัดสงขลา ให้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ Present Package Healthy

  1.  คลิปวีดีโอ “หมอจะตัดขาผม”
  2. กิจกรรม  "เบาหวานกับคนรู้ใจ #4  DM Camp"
  3. แผ่นรองเท้าของเราเอง เดินสบาย เหมาะกับไลฟ์สไตล์ ได้สุขภาพ นำเสนอ โดย.. กอ.สุวิชา เตชะภูวภัทร  นักกายอุปกรณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเท้า

ในการประชุมร่วมระหว่างคณะผู้แทนหอการค้าปีนัง,คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา และYEC จังหวัดสงขลา "Business Networking" Penang Chinese Chamber of Commerce Young Entrepreneurs Section(PCCC YES) x Songkhla Chamber of Commerce เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองสงขลา ตามโครงการ Medical&Wellness Tourism
นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาและคณะกรรมการหอการค้า ให้การต้อนรับ นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี และคณะทีมบุคลากรทางการแพทย์

ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์